Viemärin kuvaus

Viemärin kuvaus paljastaa tukokset, vuodot, halkeamat, sortumat, juuristot ja muut ongelmat ilman putken esille kaivamista. Meiltä viemärin kuvaus 100% puolueettomasti!

Viemäreiden kuntotarkastus.

Viemärin kuvaus on edullinen tapa selvittää erilaisten ongelmien tai toistuvien tukosten syy, sekä viemärien todellinen kunto. Kuvaus kannattaa tehdä ennen urakkaa, salaojaremonttia tai suunniteltaessa viemärisaneerausta.

Meiltä viemärikuvaus sekä uudisrakennuskohteisiin että vanhempiin kiinteistöihin.
Viemäri

Viemärin kuvaus paljastaa ongelmat.

Usein syynä voivat olla roudan tai rakenteiden liikkeen aiheuttamat virtausongelmat, kulumat putkistossa tai muut rakenteelliset muutokset. Viemärin kuvauksen avulla on helppo selvittää, mikä tilanne putkessa on ja miten ongelmaa kannattaa lähteä ratkomaan. Jos viemärien tukoksia joutuu avaamaan usein, viemärikuvaus on paras tapa tarkistaa viemäreiden kunto ja mahdolliset vauriot.

Mikäli putkistossa havaitaan vika, voidaan se paikantaa tarkasti paikannuslaitteella ja kamerassa olevan sondin avulla. Paikannus voidaan tehdä tarkasti jopa useiden metrien syvyydestä.

Uudisrakentamistyön kohteessa suosittelemme putkiston laadunvarmistusta ennen valutöitä. Olemme havainneet muun muassa notkoja, muodonmuutoksia, vieraita esineitä, irti olevia tiivisteitä ja sisääntyöntyviä liittymiä.

Viemärin kuvaus paljastaa tukokset, vuodot, halkeamat, sortumat, juuristot ja muut ongelmat ilman putken esille kaivamista. Meiltä viemärin kuvaus 100% puolueettomasti!

Viemärin kuvaus

Viemärin kuvausprosessin eteneminen

Viemärin kuvaus

1. Puolueeton lausunto

Toteutamme viemärin kuvauksen 100 % puolueettomasti ja sovitussa aikataulussa. Vanhemmissa kohteissa putket puhdistetaan ennen kuvausta, jotta videotallenne on mahdollisimman tarkka ja luotettava. Video ja raportti jäävät asiakkaalle.

2. Viemäritarkastus

Jos viemäriputkien kuvauksessa ei ilmene vikoja, seuraava tarkastus on 10 vuoden kuluttua, mutta viemärintarkastus kannattaa uusia aiemmin, jos vikoja ilmenee. Olemme puolueeton toimija eli emme pyri omien palveluidemme jatkomyyntiin viemärin kuvauksen yhteydessä.

3. KVV konsultointi

Jos viemäritarkastuksessa löytyy vikoja, ohjaamme asiakkaamme ottamaan yhteyttä puolueettomaan KVV (Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston) -työnjohtajaan. Konsultoimme suoraan asiakasta ja asiakas tekee itse päätökset esimerkiksi työnjohtajan ja urakoitsijan suhteen.

4. Jatkotoimenpiteet

Toimittamamme materiaalin pohjalta KVV-vastaava voi tehdä oman arvion vikojen vakavuudesta ja mahdolliset ehdotukset jatkotoimenpiteistä.

KVV-työnjohtaja valvoo, että LVI-työt tehdään määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hän on vastuussa hyväksymistään töistä.

5. Suunnittelu

KVV-vastaava auttaa tarvittaessa urakoitsijoiden etsimisessä, urakkasopimuksen ja tarjouksen laadinnassa, urakan toteutumisessa, sekä mahdollisten epäkohtien ratkaisussa.

Ennen urakan hyväksymistä urakoitsija järjestää puolueettoman laadunvarmistuksen (viemäriputkien kuvaus) asiantuntijalla, joka toimittaa kuvausraportin urakasta suoraan asiakkaalle.

6. Toimeksianto

Laadunvarmistus liittyy sekä uudis-, että saneerauskohteisiin. Uudiskohteissa viemärin kuvauksen avulla voidaan varmistaa, että putkisto on alunperin tehty asianmukaisesti ja se on käyttöönottovalmis.

Saneerauskohteessa esimerkiksi kalliin viemäri-, tai salaojaremontin jälkeen kannattaa työn laatu tarkastuttaa aina puolueettomalla toimijalla, jotta ongelmia ei pääse ilmenemään jälkikäteen.

Hinnasto

Tarjous:
Hinnasto / esite 2022:

Soita meille ja tilaa viemärin kuvaus tai lähetä tarjouspyyntö!