Imuautokalusto

Imuautokalustomme soveltuu myös erikoiskohteisiin, missä tila on rajallinen. Yhdistelmän korkeus on alle 2,0m ja säiliön tilavuus n. 2m3. Hoidamme työn kokemuksella, asiakkaan tarpeiden ja aikataulun mukaan.

Imuautomme palvelee hankalissakin paikoissa.

Kiinteistön & Teollisuuden Prosessipuhdistus auttaa sinua ajoissa lisäämällä putkistosi toimintaikää ja auttaa suojautumaan lisävahinkoja vastaan monipuolisella imuautokalustollamme.

Likakaivo (JVK)

Imuautokalustomme sopii erinomaisesti umpisäiliöiden, sakokaivojen sekä pienpuhdistamoiden tyhjentämiseen

Rasvanerotuskaivo (REK)

Rasvanerotin pitää rasvapitoiset vedet poissa kiinteistöjen viemäreistä, sekä kunnallisesta viemäriverkostosta. Rasvanerotuskaivon laiminlyönti johtaa viemäritukoksiin. Rasvanerotuskaivon tyhjennyksen yhteydessä puhdistamme pintatunnistimien, sekä tulo- ja lähtöputken.

Hiekanerotuskaivo (HEK)

Hiekan- ja lietteenerotin estää hiekan ja muiden kiintoainesten pääsyn viemäriverkostoon. Imuautomme huolehtii lattiakaivojen, hiekkakaivojen ja hiekanerottimien tyhjennyksistä, sekä puhdistuksista.

Öljyn- ja bensiininerotuskaivo (ÖEK+BEK)

Kevyiden nesteiden erottimen tehtävä on estää öljypitoisten nesteiden pääsy viemäriverkostoon. Erottimen tyhjennysväli määräytyy kohteen käyttöasteen, jätevesimäärien ja erottimen koon perusteella. Öljynerotuskaivon ehdottomana vähimmäishuoltovälinä voidaan pitää laissakin määriteltyä kerran vuodessa tapahtuvaa tarkastusta tai tyhjennystä.

Sadevesikaivo (SVK)

Sadevesikaivo kerää sadevedet pois piha- ja katualueilta. Sadevesikaivojen pohjalla on yleensä ns. sakkapesä, johon kertyy sadeveden mukana valuva hiekka, lehdet, roskat ja muu kiintoaines. Säännöllinen tyhjennys imuautolla noin kerran vuodessa varmistaa sadevesijärjestelmän moitteettoman toiminnan.

Jätevesipumppaamo

Jätevesipumppaamon oltua käytössä noin 10–20 vuotta, sen toiminnassa alkaa usein esiintymään häiriöitä. Ennakoiva huolto on taloudellisin keino varmistaa pumpun häiriötön ja pitkäaikainen toiminta.

Tyhjennämme, huuhtelemme, puhdistamme ja kuljetamme tehokkaalla kalustollamme.

Tyhjennysjätteet viedään aina hävitettäviksi asianmukaisiin ja luvanvaraisiin jatkokäsittelypaikkoihin. Tyhjennysten yhteydessä voimme suorittaa imuautolla myös kaivojen puhdistukset, viemäreiden ja erottimien pesut.
Likakaivot
Bajamajat (vuokra wc:t)
Septitankkien tyhjennys
Jätevesiviemärit
Rasvanerottimet
Öljynerottimet
Hiekanerottimet
Sadevesikaivot
Sadevesiviemärit
Salaojakaivot
Salaojaviemärit
Kanaalit
Altaat
Pesuvedet
Leikkuunesteet
Öljyiset vedet
Hiekanerottimet
Leikkuunesteet
Sadevesikaivot
Öljyiset vedet

Hinnasto

Tarjous:
Hinnasto / esite 2022:

Huolehdithan viemäreistäsi!

Polttoaineiden, liuottimien, palo- ja räjähdysvaarallisten tai muiden ongelmajätteiden johtaminen viemäriin on ehdottomasti kielletty!

Viemäriin ei myöskään saa johtaa haittaa tai vahingon vaaraa tuottavasti mm. rasvaa, öljyä tai muita yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai haitata viemäriveden käsittelyä. Tyhjennämme ja kuljetamme ongelmajätteet pois vaativistakin kohteista imuautollamme.

Viemäriveden pH-luku on oltava välillä 6-11 viemärin liitoskohdassa. Lämpötilaltaan yli 40 °C vettä ei saa johtaa viemäriin suurina määrinä. Mainitut aineet on poistettava esikäsittelyllä jätevedestä ennen niiden johtamista yleiseen viemäriin. Rasvan, öljyn, polttoaineiden, liuottimien, hiekan, muiden kiintoaineiden ja rasvan poistamiseen käytetään erotuskaivoja.

Kun tarvitset imuauton ja ammattilaisen, ota yhteyttä K & T Prosessipuhdistukseen!

Imuautokaluston tarjouspyynnöt

Palveluidemme hinta muodostuu monesta tekijästä, ajankohdasta, työn kestosta ja etäisyydestä kohteeseen. Hinnoittelumme on edullinen ja palvelumme ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Toimialuettamme on pääkaupunkiseudun lisäksi Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi.

Pyydä kiinteistöjen ja teollisuuden huoltotöistä ja palveluista tarjous lomakkeellamme.
Pyydä tarjous