Salaojien huolto – kuinka usein salaojien kuvaus pitää tehdä?

11/11/2021 21:25


Miksi salaojia huolletaan?

Salaojien perimmäinen tarkoitus on pitää rakennuksen perustukset kuivina, sekä estää kosteuden haitallinen pääsy talon rakenteisiin. Kuten kaikki muukin talotekniikka, salaojatkin tarvitsevat säännöllistä huoltoa. Toimiva salaojajärjestelmä on avaintekijä hyväkuntoiseen perustukseen, ja se myös pidentää kiinteistön käyttöikää ja vähentää home-/kosteusvaurion mahdollisuutta. 

Toimivuus on syytä tarkistaa vuosittain, ja kokonaisvaltaiset salaojaverkoston tarkastukset ja huollot on syytä tehdä 5-10 vuoden välein. Valitettavan usein puutteellinen salaojaverkoston toiminta huomataan vasta, kun kosteusvaurio on syntynyt. 

Salaojien säännöllinen tarkastus ja huolto on siis pieni hinta verrattuna kosteusvaurion aiheuttamiin kustannuksiin. Kovemmalla koetuksella salaojajärjestelmät ovat keväällä ja syksyllä, kun lumen sulaminen ja runsaat vesisateet aiheuttavat poikkeuksellinen veden määrän kuormittaa järjestelmään.


Miten salaojia huolletaan?

Salaojajärjestelmän käyttöikä on tyypillisesti 30-40 vuotta. Jos tarkistuskaivoja ei ole järjestelmässä, eikä esimerkiksi vuosittaisia tarkastuksia ja huoltoja tehdä, pienenee salaojien käyttöikä huomattavasti. 

Salaojien huolto aloitetaan tyypillisesti, kun säännöllisessä vuositarkastuksessa on löydetty perusteita huollon tekemiselle. Toimintaa voidaan tutkia esimerkiksi juoksuttamalla vettä salaojajärjestelmän ylimpään kohtaan tarkastuskaivosta. Toimivassa salaojassa vesi ei saa kertyä järjestelmään. Salaojien tarkastuskaivoja on tyypillisesti perustuksen jokaisessa kulmassa. Veden juoksutuksen lisäksi salaojat kannattaa myös kuvata. 

Salaojien kuvauksen avulla varmistetaan salaojien tarkka läpikäynti mahdollisten vaurioiden varalta. Salaojien kuvauksessa varmistutaan sen kunnosta ja siitä, että järjestelmä toimii varmuudella. Vaurioitunut tai pahimmassa tapauksessa romahtanut osa voi suurella todennäköisyydellä aiheuttaa rakenteiden kastumisen.


Milloin taloni salaojat täytyy tarkistaa?

Yleisesti paras ajankohta salaojien vuosittaiselle tarkastukselle on loppusyksystä. Maan ollessa märkää ja pohjaveden pinta korkealla, voi veden virtauksen nähdä tarkastuskaivosta jopa ilman veden juoksutusta. Kuivana aikana, kuten keskikesällä voi vettä joutua juoksuttamaan pitkään, sillä salaojan putkistosta vettä imeytyy kuivaan maahan huomattavasti enemmän. 

Salaojassa olevan veden pinta ei saa kuitenkaan missään vaiheessa nousta salaojan alareunan yli, vaan veden on poistuttava salaojaverkostosta. Verkostot ovat yleensä kytketty hulevesiviemäriin, johon vesi poistuu. Jos siis huomaat vuositarkastuksessa veden pinnan nousseen, on kyseessä todennäköisesti tukos. 

Puutteellinen salaojan toiminta huomataan harmillisen usein liian myöhään. Jo alkaneen kosteusvaurion merkkejä ovat läikät seinä- ja lattiapinnoissa, selvä vuoto kellaritilaan ja mahdollinen tunkkainen haju. Näissä tilanteissa kannattaa olla heti yhteydessä alan ammattilaiseen, jonka kanssa mahdolliset vauriot ja niiden alkulähde voidaan paikantaa.


Milloin otan yhteyttä ammattilaiseen?

Tyypillisesti salaojiin liittyvissä asioissa kannattaa aina olla yhteydessä alan ammattilaiseen, kuitenkin esimerkiksi pientä tukosta voi itse yrittää poistaa. Jos salaojassa on pieni tukos, joka nostaa veden pintaa. Tukosta voi yrittää poistaa esimerkiksi työntämällä vesiletkua tarkastuskaivon kohdalta kohti tukosta, usein tämä ei kuitenkaan toimi, sillä esimerkiksi puutarhaletkussa ei ole riittävän kovaa vesipainetta. 

Paras tapa onkin tilata paikalle ammattilainen, jolla on tukoksen paikantamiseen, kuvaamiseen ja huuhtelemiseen tarvittavat kalusteet. Tällaisissa tilanteissa kannattaakin yleensä tehdä samalla salaojan vuosihuolto ja huuhtelu. Tukoksia aiheuttavatkin yleensä mahdolliset kasviston juuret, joita on mahdotonta poistaa kotikonstein. Salaojat ovat pitkäikäisiä, mutta tyypillisesti kuitenkin vanhoissa salaojajärjestelmissä on muutamia riskejä, kuten maaperän kulumisesta aiheutuva rappeutuminen. 

Ammattilaisen käyttämät työvälineet ovat suunniteltu juurikin salaojia varten, eikä riskiä esimerkiksi lisävaurioista ole. Jos siis suunnittelet ottavasi ammattilaiseen yhteyttä, kannattaa ennen sitä kartoittaa nämä tiedot: Minkä ikäinen salaojajärjestelmäsi on, ja milloin se on tarkastettu? Onko järjestelmässä tarkistuskaivoja? Johtavatko salaojat veden hulevesikaivoon, tai etäälle perustuksista? Minkälaiset maanpinnan profiilit ovat talon ympäristössä? 

Kaikki nämä ovat tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat mm. salaojan käyttöikään ja niihin toimintamalleihin joita mahdollisessa huolto- ja tarkastuksessa tehdään.

Ota yhteyttä Prosessipuhdistukseen, kun tarvitset salaojien kuvausta, tarkastuksen tai huoltotoimenpiteitä.