5 syytä tarkastaa viemärin kunto ajoissa

11/11/2021 21:25


Kotitalouksissa olevat viemärijärjestelmät kuluvat kuten kaikki muukin talotekniikka. Tiesitkö, että viemärijärjestelmien käyttöikä varsinkin kotitalouksissa on pienempi, kuin yleisesti voisi luulla. On siis tärkeää tarkastaa viemärien kunto säännöllisesti, sillä ne altistuvat monenlaisille syövyttäville aineille, joita tulee kotitalouksien jätevesistä. 

Putkistot alkavat vuosien saatossa reikiintyä, halkeilla ja lasittua. Vanhat viemäriputkistot voivat aiheuttaa vakavan vesivahinkoriskin ja putkissa kulkevat kaasut voivat hengitysilmaan vuotaessa aiheuttaa jopa terveysriskin. Tässä artikkelissa listataan 5 syytä, miksi viemärin kunto kannattaa tarkastuttaa ajoissa.

Epävarmuus putkien kunnosta

Säännöllinen kunnon tarkastaminen poistaa oman epävarmuuden. Viemärit kuluvatkin sisältäpäin, eikä mahdollisia ongelmia välttämättä näe pintapuolisesti. Hyväkuntoiset viemärit lisäävät myös asunnon arvoja ja vähentävät riskejä kaupanteossa. Kannattaakin siis tietää kiinteistön viemärien kunto, olitpa ostamassa tai myymässä sitä. 

Viemärin tarkastuksilla voidaan myös ennaltaehkäistä vahinkoja ja kalliita kunnostuksia. Tiesitkö, että jo muutaman kuukauden käyttö voi kerryttää putkistoihin saostumaa? 

Viemärin tarkastusten yhteydessä saostuma poistetaan pintapuolisesti ja sen jälkeen kuvataan viemärikameralla, kameralla nähdään putken kunto sisältäpäin. Kulumaa tai mahdollisia vaurioita on mahdotonta nähdä putken ulkopinnasta. Kulunut ja huonokuntoinen viemäri haisee pahalle, sekä voi aiheuttaa sisäilmaongelmia. 

Hajuongelmat ovatkin yleisimpiä kodin sisäilman ja arvon heikentäviä tekijöitä. Viemärin epämiellyttävä haju kertookin siitä, että viemäriin on todennäköisesti syntynyt tukoksia tai se on kuivunut. Ongelmat voivat syntyä myös tiivisteiden pettäessä, nämä kaikki ongelmat voidaan kartoittaa tehokkaasti aiemmin mainitulla kuvaamisella.

Viemäriputkiston tukosten ennaltaehkäisy

Hyvällä huollolla voidaan valmiiksi ennaltaehkäistä tukosten syntyä. Huoltojen yhteydessä tarkastukset antavat myös tarpeellista tietoa putkistosta ja siitä, onko esimerkiksi putkiston vaihtaminen ajankohtaista. Putket ovat piilossa ja näin saattaakin tuntua niiden kartoittaminen kaukaiselta. Huoltotoimiin ryhdytäänkin usein liian myöhään, jolloin ongelmia havaitaa tavallisessa elämässä. 

Huonokuntoiset putket saattavat johtaa hyvinkin vakaviin seurauksiin, jotka tulevat suuren hintalapun kanssa. Pahimmassa tapauksessa rikkoutunutta putkea ei huomata heti, jolloin jopa kuutioita vettä voi virrata rakenteisiin ja kastella ne. Vesivahinko voi johtaa jopa siihen, että rakenteita ja talon irtaimistoa täytyy uusia, sen lisäksi se voi aiheuttaa sisäilmaongelmien muodossa isoja terveysongelmia. Putkistot ovat huollon ja tarkastuksen tarpeessa varsinkin silloin jos oireilua, kuten huonoa vetoa tai epätasaista vedenpainetta ilmenee. 

Jos kyseessä on vanha putkisto, joka on jotain muuta materiaalia kuin muovia, kannattaa putkiremonttia suunnitella. Vuotoriski kupari, tai muille metalliputkille on varsinkin Suomessa todella suuri isojen lämpötilan vaihteluiden takia. Metallisen putkiston käyttöikä on Suomen olosuhteissa tavallisesti 35-45 vuotta.

Tarkastuta myös muu putkisto, jos huomaat ongelmia

Yleisesti voisi luulla, että putkistot ja niiden tarkastaminen rajoittuisi vain viemäriputkistoihin, mutta tämä on täysi harhaluulo. Kiinteistöistä löytyykin esimerkiksi käyttövesi-, lämpöverkko- ja viemäriputkistoja. Viemäriputkistoon verrattuna käyttövesiputket kuitenkin kuluvat enemmän niiden sisäisen paineen takia. 

Viemäriputket ovat suunniteltu siten, että ne vievät jäteveden poispäin kiinteistöstä, koska käyttövesi on saatava kiinteistöön, se vaatii tavallista korkeamman sisäisen vedenpaineen. Korkea paine onkin yksi avaintekijä käyttövesiputkien kulumiseen, kulumisen iso tekijä on myös vesihanan avaaminen ja sulkeminen, jonka tuottama paine-ero aiheuttaa kulumaa. 

Vahinkoja sattuu

Vaikka viemäriin ei kuuluisi joutua mitään tavallisesta jätteestä poikkeavaa, varsinkin esimerkiksi lapsitalouksissa näin käy. Tavallisesti viemäreiden tukkeutuminen johtaa siitä, että viemäriin joutuu jotain sinne kuulumatonta. Esimerkiksi keittiössä lavuaariin kannattaa asentaa siivilä isompia roskia varten, jotta viemäri ei tukkeudu esimerkiksi kahvinpurujen takia. Kannattaa myös muistaa, että esimerkiksi paistorasvoja ei saa koskaan kaataa viemäriin. Varsinkin keittiössä lavuaarin huono veto, vaikka se olisi silmin nähden hyvässä kunnossa, on hyvä varoitus siitä, että putkessa on tukoksen alku. Pienet tukoksen alut saa usein hoidettua esimerkiksi syövyttävällä putkenavaajalla, joka liuottaa tukoksen, mutta putken tarkastaminen on usein hyvä hoitaa samalla.

Viemärihuolto

Viemärin materiaali, luonnonolosuhteet ja käytön määrä vaikuttavat sen elinikään. Säännöllisen viemärihuollon avulla pysytään ajan tasalla putken kunnosta ja haurastuttavia aineita voidaan poistaa. Huoltoja kannattaa tehdä ammattilaisen toimesta säännöllisesti, sillä oireilu, kuten huono veto ja haisevat viemärit viestivät siitä, että ongelma on jo tullut. 

Säännöllisillä viemärin kuvauksilla ja tarkastuksilla vältetään kalliit vahingot. Yleensä huolto aloitetaan putkien kunnon ja kestävyyden arvioinnilla, esimerkiksi puhdistus voidaan tehdä vain vahvoille ja tarpeeksi hyväkuntoisille putkille. Jos putket ovat niin huonossa kunnossa, ettei huoltoa voida tehdä, on remontti enemmän kuin suotavaa. Viemäriputkien puhdistukselle on monenlaisia menetelmiä, mutta yleisimmät ovat paineistetulla vedellä huuhtelu tai automaatti harjalla harjaaminen. 

Prosessit ovat nopeita ja siistejä tehdä, eikä niistä aiheudu haittaa riittävän hyväkuntoisille putkille. Huoltotyön yhteydessä voidaan esimerkiksi vaihtaa myös hajulukot ja uusia viemärikalusteita kuten lattiakaivoja.